จังหวัดนราธิวาส ขอเชิญเที่ยวงาน กาชาดและงานประจำปี จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2563 วันที่ 14-23 เมษายน 2563

กุมภาพันธ์ 11, 2563 0 By teawchill teawchill

จังหวัดนราธิวาส ขอเชิญเที่ยวงาน กาชาดและงานประจำปี จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2563
วันที่ 14-23 เมษายน 2563
ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา (สวน ร.5)