ผู้เขียน: teawchill teawchill

กุมภาพันธ์ 22, 2563 0

ขอเชิญเที่ประจำปี วัดท่าข้ามเจริญศรัทธา ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 16-22 มี.ค. 63

By teawchill teawchill

ขอเชิญเที่ประจำปี วัดท่าข้ามเจริญศรัทธา ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 16-22 มี.ค. 63

กุมภาพันธ์ 21, 2563 0

ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกสีมา วัดหนองงูเหลือม จ.ชลบุรี 11-18 กุมภาพันธ์ 2564

By teawchill teawchill

ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกสีมา วัดหนองงูเหลือม จ.ชลบุรี 11-18 กุมภาพันธ์ 2564

กุมภาพันธ์ 20, 2563 0

ขอเชิญเที่ยวงานประจำปี นมัสการปิดทอง องค์หลวงพ่อทอง ณ วัดเขาตะเครา อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี วันที่ 7-15 มี.ค. 63

By teawchill teawchill

ขอเชิญเที่ยวงานประจำปี นมัสการปิดทอง องค์หลวงพ่อทอง ณ วัดเขาตะเครา อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี วันที่ 7-15 มี.ค. 63

กุมภาพันธ์ 20, 2563 0

ขอเชิญเที่ยวงานตลาดนัดวัฒนธรรม งานบุญเดือนสาม สืนสานวิถีพุทธ ปุณณมีมาฆบูชา ตระการตามาลัยข้าวตอก 26-28 ก.พ.63 ณ ตลาดนัดวัฒนธรรม

By teawchill teawchill

ขอเชิญเที่ยวงานตลาดนัดวัฒนธรรม งานบุญเดือนสาม สืนสานวิถีพุทธ ปุณณมีมาฆบูชา ตระการตามาลัยข้าวตอก 26-28 ก.พ.63 ณ ตลาดนัดวัฒนธรรม

กุมภาพันธ์ 20, 2563 0

ขอเชิญเที่ยวงานแตงโมอินทรีย์ วิถียโสธร “เมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน” วันที่ 10-15 มี.ค. 63

By teawchill teawchill

ขอเชิญเที่ยวงานแตงโมอินทรีย์ วิถียโสธร “เมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน” วันที่ 10-15 มี.ค. 63

กุมภาพันธ์ 20, 2563 0

ขอเชิญเที่ยวงานประจำปี กลางเดือน 4 วัดสว่างอารมณ์ ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี วันที่ 7-9 มีนาคม 2563

By teawchill teawchill

ขอเชิญเที่ยวงานประจำปี กลางเดือน 4 วัดสว่างอารมณ์ ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี วันที่ 7-9 มีนาคม 2563