หมวดหมู่: งานเทศกาล

งานเทศกาล

กุมภาพันธ์ 22, 2563 0

ขอเชิญเที่ประจำปี วัดท่าข้ามเจริญศรัทธา ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 16-22 มี.ค. 63

By teawchill teawchill

ขอเชิญเที่ประจำปี วัดท่าข้ามเจริญศรัทธา ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 16-22 มี.ค. 63

กุมภาพันธ์ 20, 2563 0

ขอเชิญเที่ยวงานประจำปี นมัสการปิดทอง องค์หลวงพ่อทอง ณ วัดเขาตะเครา อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี วันที่ 7-15 มี.ค. 63

By teawchill teawchill

ขอเชิญเที่ยวงานประจำปี นมัสการปิดทอง องค์หลวงพ่อทอง ณ วัดเขาตะเครา อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี วันที่ 7-15 มี.ค. 63

กุมภาพันธ์ 20, 2563 0

ขอเชิญเที่ยวงานตลาดนัดวัฒนธรรม งานบุญเดือนสาม สืนสานวิถีพุทธ ปุณณมีมาฆบูชา ตระการตามาลัยข้าวตอก 26-28 ก.พ.63 ณ ตลาดนัดวัฒนธรรม

By teawchill teawchill

ขอเชิญเที่ยวงานตลาดนัดวัฒนธรรม งานบุญเดือนสาม สืนสานวิถีพุทธ ปุณณมีมาฆบูชา ตระการตามาลัยข้าวตอก 26-28 ก.พ.63 ณ ตลาดนัดวัฒนธรรม

กุมภาพันธ์ 20, 2563 0

ขอเชิญเที่ยวงานแตงโมอินทรีย์ วิถียโสธร “เมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน” วันที่ 10-15 มี.ค. 63

By teawchill teawchill

ขอเชิญเที่ยวงานแตงโมอินทรีย์ วิถียโสธร “เมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน” วันที่ 10-15 มี.ค. 63

กุมภาพันธ์ 20, 2563 0

ขอเชิญเที่ยวงานประจำปี กลางเดือน 4 วัดสว่างอารมณ์ ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี วันที่ 7-9 มีนาคม 2563

By teawchill teawchill

ขอเชิญเที่ยวงานประจำปี กลางเดือน 4 วัดสว่างอารมณ์ ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี วันที่ 7-9 มีนาคม 2563

กุมภาพันธ์ 20, 2563 0

ขอเชิญเที่ยวงาน ฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี องค์ประจำอำเภอโชคชัย ประจำปี 2563 วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563

By teawchill teawchill

ขอเชิญเที่ยวงาน ฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี องค์ประจำอำเภอโชคชัย ประจำปี 2563
วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563

กุมภาพันธ์ 19, 2563 0

ขอเชิญเที่ยวงาน สืบสานตำนาน มะม่วงมันหนองแซง ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 วันที่ 18- 22 มีนาคม 2563

By teawchill teawchill

ขอเชิญเที่ยวงาน สืบสานตำนาน มะม่วงมันหนองแซง ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 วันที่ 18- 22 มีนาคม 2563

กุมภาพันธ์ 19, 2563 0

จังหวัดหนองคาย เชิญชวนเที่ยวงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด ประจำปี 2563 วันที่ 5-13 มี.ค. 63

By teawchill teawchill

จังหวัดหนองคาย เชิญชวนเที่ยวงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด ประจำปี 2563 วันที่ 5-13 มี.ค. 63

กุมภาพันธ์ 18, 2563 0

ขอเชิญเที่ยวงานพระนครคีรี-เมืองเพชร “วิมานฟ้าพระนครคีรี อัญมณีแห่งสยาม” วันที่ 6-15 มีนาคม 2563

By teawchill teawchill

ขอเชิญเที่ยวงานพระนครคีรี-เมืองเพชร “วิมานฟ้าพระนครคีรี อัญมณีแห่งสยาม” วันที่ 6-15 มีนาคม 2563